Home
In memoriam

Jan Michalski, ur. w 1953 r. w Polsce, studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a następnie w Instytucie Wyższych Studiów Międzynarodowych i Rozwoju (Institut des haute études internationales et du développement) w Genewie. Współzałożyciel, razem z Verą Michalski, Les Éditions Noir sur Blanc w 1986 r. w Montricher w Szwajcarii. Ich wspólna pasja do wydawania dobrej literatury prowadzi ich do publikowania jej zarówno w Paryżu, jak i w Warszawie. Jan Michalski był członkiem Rady Fundacji od 1997 aż do swojej przedwczesnej śmierci w 2002 roku.


Anne Bugnon, córka Zofii Kossak-Szczuckiej-Szatkowskiej, ur.15 marca 1928 r. w Górkach Wielkich w Polsce, zm. 27 lutego 2015 r. we Fryburgu w Szwajcarii. Uczestniczka Powstania Warszawskiego, od 1945 r. zamieszkała w Szwajcarii, człowiek wielkiego serca, ogromnie zaangażowana w pomoc dla Polski w latach 80., współtwórczyni Towarzystwa Pomocy Szpitalowi w Rabce (Association de l’aide de l’Hôpital à Rabka). Anne Bugnon była najstarszą wiekiem członkinią Rady Fundacji od jej powstania w 1997 r. aż do swojej śmierci.


Ludwika Sygnarski-Wietecha, ur. 4 kwietnia 1946 r. w Umieszczu k. Jasła, z wykształcenia geofizyk, laborantka na Wydziale Biologii Uniwersytetu Fryburskiego w Szwajcarii. Współzałożycielka Fundacji AHP i członkini Rady aż do swojej śmierci 19 grudnia 2015 r. we Fryburgu. Z poświęceniem i oddaniem pracowała na rzecz rozwoju i rozkwitu Fundacji. Ludwika Sygnarski jest symbolem odpowiedzialności i osobistego zaangażowania na rzecz promocji kultury polskiej i zachowania polskich świadectw kultury w warunkach emigracyjnych.